Dispečink

Firma Hasman-Výtahy Most disponuje svým vlastním, 24 hodinovým dispečinkem vybaveným vysílačkou s vlastní přidělenou frekvencí. Rovněž tak všechny pracovní čety jsou vybaveny vlastními vysílačkami s vlastním přihlašovacím kódem. Tím je zajištěna maximálně možná operativnost mezi dispečinkem a jednotlivými servisními pracovníky.

Opravy může každý hlásit přímo na dispečinku nebo telefonicky na bezplatném telefonním čísle 800 136 018. Po nahlášení závady se dispečer spojí s jednou z pracovních čet, ke které patří výtah, na němž se vyskytla závada. Současně dispečer nahlášenou závadu zanese do počítače. Zde je uvedeno datum a čas nahlášení, popis závady a jméno technika, který má výtah na starosti. Po provedené opravě se servisní technik spojí s dispečinkem a nahlásí co přesně bylo předmětem opravy, jestli byl použit či vyměněn nějaký díl a pod. Vše se opět zanese do počítače, čili o veškerých opravách a výjezdech existuje kompletní záznam, který je předáván majiteli výtahu při fakturaci.