Rekonstrukce výtahu

Rekonstrukce výtahu má za cíl zvýšit bezpečnost, zlepšit technické vlastnosti, zvýšit užitkovou hodnotu a estetickou úroveň výtahu. Rekonstrukcí se mění základní technické parametry výtahu (rychlost, zdvih, nosnost), jakož i základní dispoziční řešení. Nový výtah má vyšší rychlost, větší nosnost, větší podlahovou plochu a v nesrovnatelný jízdní komfort ve srovnání se starým výtahem. Nový výtah rovněž přináší větší úroveň bezpečnosti. Při rekonstrukci je minimalizován rozsah stavebních úprav, což nejen zkracuje dobu odstavení výtahu , ale i značně zvyšuje ekonomický efekt řešení. Rekonstrukce výtahu musí přinést zlepšení bezpečnostního stavu výtahu oproti stavu výchozímu. Každý nově instalovaný díl v rámci modernizace musí splňovat požadavky všech platných norem a nařízení.

Více informací získáte v sekci REKONSTRUKCE