Projekt - Výstavba nových fotovoltaických zdrojů

Název aktivity: Výstavba nových fotovoltaických zdrojů
Komponenta: 2.3 Přechod na čistší zdroje energie
Výzva: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

Název projektu Hasman – Fotovoltaický systém s akumulací
Registrační číslo projektu CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006005
Název příjemce Jiří Hasman
IČ 12802255

Celkové způsobilé náklady projektu: 1 783 730,48 Kč
Maximální výše dotace: 753 530,30 Kč
Doba realizace projektu: 8. 11. 2022 – 30. 6. 2024

Popis projektu

Projekt je zaměřen na zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a následného navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci ČR.
Fotovoltaická elektrárna s akumulací bude naistalována na budově v našem vlastnictví.