Nový výtah může být vybaven:

Přístupový systém

V kabině výtahu a v každém patře jsou nainstalovány snímače elektronického klíče (DALLAS). Pokud nájemník nepřiloží čip/klíč ke snímači, výtah nebude funkční. Zařízení má za úkol chránit výtah před vandalismem. Vazba přístupového systému a řídicího systému výtahu umožňuje volitelnou funkci automatického přivolání výtahu do stanovené stanice přístupovým systémem. Například po přiložení identifikační karty ke vstupnímu terminálu do domu se výtah automaticky rozjede do nástupní stanice.


VIP výtah

VIP výtah je vybaven prostředky pro identifikaci uživatele. Každý oprávněný uživatel má speciální elektronický klíč (např. bezkontaktní radiofrekvenční kartu nebo kontaktní čip Dallas), který slouží pro přivolání výtahu a pro volbu cílové stanice z kabiny. V případě, že se elektronický klíč již používá např. pro přístupový systém do budovy, lze pro VIP výtah použít tentýž klíč. Šachetní přivolávače VIP výtahu mají místo standardního tlačítka snímač elektronického klíče. Oprávněný uživatel si výtah přivolá nikoli stiskem tlačítka, ale přiložením svého klíče. Pokud je výtah vybaven zároveň i sběrem, pak po přiložení klíče může volit tlačítkem směr („chci nahoru“, „chci dolů“). Řídicí systém výtahu obsahuje databázi všech oprávněných klíčů společně s dalšími informacemi např. o platnosti klíče (klíč může přivolat výtah jen v určité dny nebo hodiny) nebo o možnostech použití klíče jen pro určitá patra.

Kabinový panel může být také vybaven snímačem elektronického klíče, čímž vzniknou další možnosti pro zvýšení komfortu uživatele výtahu, např. obyvatel třetího patra volí v přízemí své patro pouhým přiložením klíče v kabině a ve třetím patře se mu může automaticky navolit přízemí. VIP výtah mohou případně používat i osoby, které nemají příslušný elektronický klíč, pro ně ovšem může být provoz výtahu omezen (např. do některých pater výtah nepojede, přivolat jej lze jen do přízemí apod.). V takovém případě je přivolávač kromě snímače elektronického klíče osazen i standardním tlačítkem.


LCD displej v kabině výtahu a přivolávačích

LCD displej pro polohovou indikaci výtahů:
 • LCD displej 320x240 bodu
 • Sériový vstup – řízení po jediném vodiči
 • Paralelní vstup – BCD kód ,GRAYUV kód,BINARNI kód
 • Napájení 12V-30V , nízký odběr do 0,1A
Displej obsahuje:
 • Hlásič pater pro akustické oznámení stanic
 • Přístupový systém pro DALLAS klíče
 • Nouzové osvětlení při výpadku napájení výtahu
 • Indikace navázaní spojení telefonu
 • Zobrazuje datum a reálný čas
 • Zobrazuje logo Vaší firmy

Elektronický gong

Gong VTA-GONG/REG umožňuje nastavení 4 typů tónu a regulaci jeho hlasitosti. Nabízí výhodné využití jako indikace dojezdu kabiny do stanice při komunikaci dvou či více výtahů vedle sebe.


Monitorování výtahů

WEBMON umožňuje také sledovat stavy a funkčnost jednotlivých výtahů. Data o všech monitorovaných výtazích koncentruje, vyhodnocuje a odesílá v nastavitelných intervalech do servisního centra. Ze servisního centra je možné data zpřístupnit prostřednictvím www stránek všem, kdo jsou ke zpřístupnění oprávněni (např. majiteli domu, nájemníkům apod.). Tato funkce je dostupná pro řídicí systémy výtahu, které s WEBMONem lokálně komunikují po lince RS485 (nebo RS232). Řídicí systém VTA971 firmy Beta Control komunikuje s WEBMONem protokolem EASYCALL.

Vlastnosti monitorování výtahu:
 • vedení evidence provozu výtahu,
 • vedení evidence jízd do příslušné stanice,
 • vedení historie chybových hlášení,
 • vzdálené vyčtení parametrů řídicího výtahového systému atd.

VÝTAH PO MODERNIZACI:
 1. Je bezpečnější
 2. Má rozměrnější kabinu
 3. Má vyšší nosnost
 4. Je rychlejší
 5. Má menší spotřebu energie
 6. Je tišší
 7. Přesně zastavuje ve stanicích
 8. Je komfortnější
 9. Lepší vzhled
 • Dodáváme a rekonstruujeme výtahy všech typů
 • Nabízíme širokou paletu dekorů obložení stěn kabiny výtahu
 • Nabízíme širokou paletu přivolávačů
 • Možnost financování výtahu na splátky