Rekonstrukce výtahu

Rekonstrukce výtahu má za cíl zvýšit bezpečnost, zlepšit technické vlastnosti, zvýšit užitkovou hodnotu a estetickou úroveň výtahu. Rekonstrukcí se mění základní technické parametry výtahu (rychlost, zdvih, nosnost), jakož i základní dispoziční řešení. Nový výtah má vyšší rychlost, větší nosnost, větší podlahovou plochu a v nesrovnatelný jízdní komfort ve srovnání se starým výtahem. Nový výtah rovněž přináší větší úroveň bezpečnosti. Při rekonstrukci je minimalizován rozsah stavebních úprav, což nejen zkracuje dobu odstavení výtahu , ale i značně zvyšuje ekonomický efekt řešení. Rekonstrukce výtahu musí přinést zlepšení bezpečnostního stavu výtahu oproti stavu výchozímu. Každý nově instalovaný díl v rámci modernizace musí splňovat požadavky všech platných norem a nařízení.

Klikněte pro zobrazení tabulky s parametry nového výtahu, který nahrazuje nejrozšířenější typ TOV 250. V základní nabídce se počítá s automatickými kabinovými dveřmi BUS a ručními šachetními dveřmi oboje dveře v šířce 800 mm. Na přání je možné dodat automatické dveře kabinové i automatické dveře šachetní, v šířce 700 mm.

Výtah před rekonstrukcí: Výtah po rekonstrukci: Schema výtahu: