Výtah je po rekonstrukci vybaven:

Mikroprocesorový řídící systém výtahu

Řídicí systém výtahu je určen pro náhradu starších již dosluhujících reléových řízení i pro použití v nových výtahových aplikacích. Systém je navržen jako univerzální, parametry řízení jsou nastavovány pro daný typ výtahu.. Nejmodernější funkcí systému je schopnost přenášet informace o provozu výtahu včetně evidence servisních úkonů do vybraného servisního či zákaznického centra s využitím sítí GSM, GPRS, LAN, internet, kabelové televize.


Dálková nouzová signalizace s využitím sítě GSM

CEMOL/LGM je zařízení plnící funkce dálkové nouzové signalizace a obousměrné hlasové komunikace z klece výtahu dle normy ČSN EN 81-28 s využitím služeb sítě GSM (hlas, SMS).
Stiskem tlačítka ALARM v kabině výtahu odešle zařízení CEMOL/LGM SMS zprávu aplikaci do servisního centra nebo servisní posádce. Současně se automaticky ustanoví telefonní spojení na jedno z předdefinovaných telefonních čísel servisní organizace, která přijetím tohoto hovoru potvrdí stav ALARM. Aktivace nouzové signalizace ALARM a přijetí potvrzení ALARMU vyprošťovací službou je v kabině výtahu signalizováno světelnou signalizací. Bezdůvodnému použití tlačítka ALARM mimo stav tísně zamezuje CEMOL/LGM monitorováním chybového stavu výtahu.Zařízení dále odesílá SMS o stavu napájecího zdroje, informace o kreditu a stavu výtahového systému.


Tenzometrické snímání zatížení výtahové kabiny

Tenzometrické vážení umožňuje detekovat překročení nosnosti a přetížení výtahové kabiny pro potřeby řízení výtahu. K indikaci těchto stavů slouží LED přímo na elektronickém modulu. Aktuální hmotnost a stav modulu vážení jsou zobrazovány na pětimístném LED displeji.
Mikroprocesorový elektronický modul vyhodnocuje zatížení tenzometrických snímačů, zváženou hmotnost kabiny porovnává s mezními hodnotami pro zvolený typ výtahu a aktivuje příslušné reléové výstupy.


Polohová signalizace

BEPOL je zařízení pro signalizaci polohy kabiny výtahu ve stanici a indikaci směru jízdy výtahu. BEPOL požaduje k funkci pouze dva ovládací a dva napájecí vodiče, což je značná výhoda oproti jiným polohovým signalizacím.

VTA-BEPOL/KVM 50 - Polohová signalizace určená do kabinové volby nebo zárubně dveří

Maticová polohová signalizace s velikostí znaků 50 mm, směrové šipky jsou zobrazovány na maticovém displeji střídavým problikáváním čísla stanice a znaku šipky znázorňující směr jízdy. Je možné objednat plexisklo červené barvy nebo nerezový rámeček s plexisklem (SKVM).

VTA-BEPOL/SM-30 - Polohová signalizace určená do šachetního přivolávače

Maticová polohová signalizace s velikostí znaků 30 mm, směrové šipky jsou zobrazovány na maticovém displeji střídavým problikáváním čísla stanice a znaku šipky.


Frekvenční měnič

Nový rozváděč výtahu je vybaven frekvenčním měničem, který umožňuje maximálně plynulé rozjezdy a dojezdy výtahu do stanice, absolutně přesné (+-0,6 cm) zastavení ve stanici a v neposlední řadě menší namáhání celého výtahového stroje. FM rovněž snižuje spotřebu el. energie při provozu výtahu.


VÝTAH PO MODERNIZACI:
 1. Je bezpečnější
 2. Má rozměrnější kabinu
 3. Má vyšší nosnost
 4. Je rychlejší
 5. Má menší spotřebu energie
 6. Je tišší
 7. Přesně zastavuje ve stanicích
 8. Je komfortnější
 9. Lepší vzhled
 • Dodáváme a rekonstruujeme výtahy všech typů
 • Nabízíme širokou paletu dekorů obložení stěn kabiny výtahu
 • Nabízíme širokou paletu přivolávačů
 • Možnost financování výtahu na splátky